Prisliste
 
 

Prisliste Aarhus - Hasselager

Priser pr. 1. Oktober 2019

UFORURENET BYGGEAFFALD - Pris pr. tons

- Ren beton..........................................................40,-
- Armeret beton................................................... 60,-
- Betonelementer med iso (flamingo, rockwool) ....245,-
- Tegl & brokker................................................... 80,-
- Tegl & brokker med under 10% Jord/Sand........ 210,-
- Tegl & brokker med skum................................. 220,-
- Asfalt................................................................. 60,-
- Asfalt med over 20% sand/grus.........................118,-
- Beton og asfalt ................................................. 95,-
- Blandet jernskrot RING FOR DAGSPRIS...........
- Brokker indholdene leca / let beton................... 230,-
- Brokker med sanitet......................................... 695,-
- Ren Letbeton/Gasbeton................................... 370,-

 

RENE BYGGEMATERIALER - Pris pr. tons

- Ren gips............................................................595,-
- Ren træ.............................................................380,-
- Ren glas............................................................300,-

Brandbart affald pris pr. tons

- Brandbart affald til sortering..............................775,-


UBRANDBART AFFALD Pris pr. tons.

- Ubrandbart affald til sortering(affald deponi)…...889,-

- Blandet isolering.............................................1.500,-
- Trykimprægneret træ........................................600,-

 

BLANDET - Pris pr. tons.

- Blandet jord, brokker og asfalt til sortering..........250,-
- Tegl og brokker med bygningsaffald under 5%
  indhold af træ, papir, plastik, gips, isol. m.m..........320,-
- Blandet bygningsaffald til sortering...................1.045,-
- Rene vinduer med rammer.................................735,-
- Isomixglas.........................................................650,-

 

KNUSTE MATERIALER - Pris pr. tons

- Knust beton 0-32................................................49,-

Minimuns-fakturering 100,-
Der forbeholdes ret til at afvise affaldslæs.
NB. De tilkørte materialer må ikke indeholde olie, kemikalier, tungmetaller eller
asbest.
Alle priser er excl. moms