Prisliste
 
 

Prisliste Fredericia


Priser pr. 1. Oktober 2019

 
UFORURENET BYGGEAFFALD - Pris pr. tons


- Ren beton..........................................................19,-
- Armeret beton................................................... 40,-
- Betonelementer med iso (flamingo, rockwool).... 185,-
- Tegl & brokker................................................... 95,-
- Tegl & brokker med under 10% Jord/Sand........ 195,-
- Tegl & brokker med skum................................. 220,-
- Asfalt................................................................ 39,-
- Asfalt med over 20% sand/grus......................... 95,-
- Beton og asfalt .................................................129,-
- Blandet jernskrot RING FOR DAGSPRIS........... 
- Brokker indholdene leca / let beton................... 270,-
- Brokker med sanitet......................................... 695,-

 

RENE BYGGEMATERIALER - Pris pr. tons

- Ren gips............................................................590,-
- Ren træ.............................................................390,-

- Helt Ren træ (A1) uden maling og lign..................270,- 
- Ren glas............................................................390,-

 
 

Grøn affald pris pr. tons

- Have og parkaffald.............................................300,-

 

Brandbart affald pris pr. tons

- Stort brandbart affald til sortering.....................755,-
- Småt brandbart affald til sortering.....................695,-

 
UBRANDBART AFFALD Pris pr. tons.

- Blandet isolering.............................................1.400,-
- Ubrandbart affald til sortering(affald deponi)...1.000,-
- Trykimprægneret træ........................................590,-

 
BLANDET - Pris pr. tons.
 

- Blandet jord, brokker og asfalt til sortering.......250,-
- Tegl og brokker med bygningsaffald under 5%
  indhold af træ, papir, plastik, gips, isol. m.m.......290,-
- Blandet bygningsaffald til sortering............... 1.050,-
- Blandet svært sorterbart affald.................... 1.600,-

- Rene vinduer med rammer...............................790,-

 
 KNUSTE MATERIALER - Pris pr. tons

- Knust beton 0-32................................................69,-
- Knust tegl/beton 0-32........................................15,-
- Knust tegl/beton 0-100......................................10,-
- Knust asfalt 0-20................................................49,-
- Knust asfalt 0-32................................................45,-

 

Minimuns-fakturering 100,-
Der forbeholdes ret til at afvise affaldslæs.
NB. De tilkørte materialer må ikke indeholde olie, kemikalier, tungmetaller eller
asbest.
Alle priser er excl. moms