Prisliste
 
 

 

Prisliste Hovedgård

Priser pr. 1. Oktober 2019

UFORURENET BYGGEAFFALD - Pris pr. tons

- Ren beton..........................................................15,-
- Armeret beton................................................... 40,-
- Betonelementer med iso (flamingo, rockwool).... 165,-
- Tegl & brokker................................................... 75,-
- Tegl & brokker med under 10% Jord/Sand........ 185,-
- Tegl & brokker med skum................................. 220,-
- Asfalt................................................................ 60,-
- Asfalt med over 20% sand/grus..........................95,-
- Beton og asfalt .................................................119,-
- Blandet jernskrot RING FOR DAGSPRIS...........
- Brokker indholdene leca / let beton................... 250,-
- Brokker med sanitet......................................... 695,-
- Ren Letbeton/Gasbeton................................... 395,-

 

RENE BYGGEMATERIALER - Pris pr. tons

- Ren gips............................................................620,-
- Ren træ.............................................................380,-
- Ren glas............................................................300,-
- Dæk/Rene fælge...............................................100,- 

 

Grøn affald pris pr. tons

- Have og parkaffald............................................350,-

 

Brandbart affald pris pr. tons

- Brandbart affald til sortering.............................685,-

 
UBRANDBART AFFALD Pris pr. tons.

- Ubrandbart affald til sortering(affald deponi)......950,-

- Blandet isolering.............................................1.400,-
- Trykimprægneret træ........................................650,-

 

BLANDET - Pris pr. tons.

- Blandet jord, brokker og asfalt til sortering.......250,-
- Tegl og brokker med bygningsaffald under 5%
  indhold af træ, papir, plastik, gips, isol. m.m.......320,-
- Blandet bygningsaffald til sortering...................950,-
- Rene vinduer med rammer...............................700,-
- Isomixglas ......................................................595,-

 
KNUSTE MATERIALER - Pris pr. tons

- Knust beton 0-32................................................50,-
- Knust tegl/beton 0-32..........................................5,-
- Knust asfalt 0-20................................................50,-
- Sand................................................................... 0,-

 

Minimuns-fakturering 100,-
Der forbeholdes ret til at afvise affaldslæs.
NB. De tilkørte materialer må ikke indeholde olie, kemikalier, tungmetaller eller
asbest.
Alle priser er excl. moms